Status: Ongoing

Server time: 20.09.2021 11:17

Tender card #MK/A/2021/17660
Obnova asfaltového krytu ciest „Návšteva pápeža“

Information

ID of tender
13747
Name of content of tender
Obnova asfaltového krytu ciest „Návšteva pápeža“
Tender ref. no.
MK/A/2021/17660
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Priame rokovacie konanie
Type of procurement
Construction
Estimated value
733 731,30 EUR
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Stavebné práce na obnove asfaltového krytu a poškodení konštrukčných vrstiev pozemných komunikácií a ich súčastí vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia, a. i. činnosti potrebné na vykonanie predmetu zákazky a jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.08.2021 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Košice
Address
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Tomáš Vrbovský
tomas.vrbovsky@kosice.sk
+421 556419384

Documents

Obnova asfaltového krytu - Kavečianska

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
131 212,36 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Outcome of tender
One-off Contract

Obnova asfaltového krytu - Kostolianska

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
156 523,26 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Outcome of tender
One-off Contract

Obnova asfaltového krytu - Letisko

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
287 265,33 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Outcome of tender
One-off Contract

Obnova asfaltového krytu - Luník IX.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
158 730,35 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Outcome of tender
One-off Contract