Status: Completed

Server time: 18.10.2021 16:16

Tender card #MAR 18/2021
Oprava organu Krematórium Bratislava

Information

ID of tender
14539
Name of content of tender
Oprava organu Krematórium Bratislava
Tender ref. no.
MAR 18/2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
34 250,00 EUR
Main CPV
50860000-1 - Repair and maintenance services of musical instruments
Further CPV
37311300-4 - Musical organs
37320000-7 - Parts and accessories of musical instruments
45454000-4 - Restructuring work
45262600-7 - Miscellaneous special-trade construction work
90512000-9 - Refuse transport services
90513000-6 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je Oprava organu v Krematóriu pre MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Podrobne je predmet zákazky popísaný v prílohe č. 2 Technická špecifikácia.
Technická špecifikácia je spracovaná na základe ponuky MACEJKA&HUJSA organárstvo.

Rozsah prác sa predpokladá na približne 5 mesiacov. Práce na oprave organa budú etapovo rozdelené na viac častí.
Vzhľadom k tomu, že organ je umiestnený v priestore denne využívanom na obrady budú sa práce realizovať v čase mimo obradov (večerné a nočné časy). K prácam bude vyhradený priestor v objekte krematória na uskladnenie jednotlivých komponentov a pracovných nástrojov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.10.2021 10:00:00
Planned opening of bids
04.10.2021 10:30:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents