Status: Completed

Server time: 08.12.2021 08:39

Tender card #ID 2552
Zabezpečenie dodávky potravín pre DD a DSS Hriňová

Information

ID of tender
15144
Name of content of tender
Zabezpečenie dodávky potravín pre DD a DSS Hriňová
Tender ref. no.
ID 2552
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Estimated value
42 000,00 EUR
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
15500000-3 - Dairy products
15100000-9 - Animal products, meat and meat products
15896000-5 - Deep-frozen products
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na tri samostatné časti:

1. Mäso a mäsové výrobky
2. Mlieko a mliečne výrobky
3. Mrazené potraviny

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na celý predmet zákazky.

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Prílohu Špecifikácia položiek nahrať v ponuke vo formáte excel.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.10.2021 09:00:00
Planned opening of bids
22.10.2021 09:15:00

Public Promoter

Subject's name
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Hriňová)
Address
Krivec 785
Hriňová
96205, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Documents

1. Mäso a mäsové výrobky

Status
Completed
Predicted value not including VAT
25 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15100000-9 - Animal products, meat and meat products
Further CPV
15110000-2 - Meat
Outcome of tender
Framework Agreement

2. Mlieko a mliečne výrobky

Status
Completed
Predicted value not including VAT
11 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15500000-3 - Dairy products
Further CPV
15510000-6 - Milk and cream
Outcome of tender
Framework Agreement

3. Mrazené potraviny

Status
Completed
Predicted value not including VAT
6 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15896000-5 - Deep-frozen products
Outcome of tender
Framework Agreement