Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 20:18

DPS card #1174/2022
Asfaltovanie 2020-2024 s podnázvom Asfaltovanie 2022-2025

Information

ID of tender
18111
Name of content of tender
Asfaltovanie 2020-2024 s podnázvom Asfaltovanie 2022-2025
Tender ref. no.
1174/2022
EU journal ref. no.
2022/S 038-097017
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Construction
Estimated value
937 490,00 EUR
Main CPV
45233223-8 - Carriageway resurfacing works
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je obnova povrchu vozoviek. Podrobnosti budú uvedené v konkrétnej výzve. Pôjde najmä o odstránenie pôvodnej asfaltovej vrstvy a pokládka novej obrusnej vrstvy z asfalto-betónu (ďalej len živičný kryt), výšková úprava uličných vpustov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (zaradenie)
04.04.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents

Tenders