Status: Ongoing

Server time: 19.06.2024 05:31

DPS tender card #1/4/2021/DNS -015/2022
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Podunajsko, VC Čifáre

Information

ID of tender
19262
Name of content of tender
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Podunajsko, VC Čifáre
Tender ref. no.
1/4/2021/DNS -015/2022
Public tender journal ref. no.
14204-MUS
EU journal ref. no.
2021/S 038-095285
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
9 902,77 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej len DNS) a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Levice na
roky 2021-2024, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny:
a)77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva
b)77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom
Verejný obstarávateľ bude vyhlasovať konkrétnu zákazku s použitím DNS najmä v prípadoch:
a)služieb v ťažbovom procese nad rámec minimálneho rozsahu objemu definovaného v existujúcich rámcových
zmluvách na ťažbovú činnosť
b)neplnenia zákazky realizovanej prostredníctvom existujúcich rámcových zmlúv na ťažbovú činnosť, ktoré sú
výsledkom verejnej súťaže
c)služieb v ťažbovom procese vo VC bez rámcovej zmluvy
d)preklenutia obdobia pri realizácii novej verejnej súťaže,
ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.05.2022 10:00:00
Planned opening of bids
11.05.2022 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Podunajsko
Address
Koháryho 2
Levice
93401, Slovak republic
Process supervisor
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Documents