Status: Completed

Server time: 03.12.2023 21:15

DPS tender card #DNS/VO10
Dodanie hliníkových okien a dverí bez montáže

Information

ID of tender
2349
Name of content of tender
Dodanie hliníkových okien a dverí bez montáže
Tender ref. no.
DNS/VO10
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
37 292,16 EUR
Main CPV
44000000-0 - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je dodanie hliníkových interiérových a exteriérových okien a dverí potrebných k rekonštrukcii zimného štadióna, a to v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ vyžaduje dodanie okien a dverí bez ich montáže a presne podľa rozmerov uvedených v Opise predmetu zákazky. Detailnejšie / presnejšie zameranie okien nie je potrebné vzhľadom na pokračujúce práce na štadióne a montáž okien zabezpečenú vlastnými kapacitami verejného obstarávateľa.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
01.02.2019 11:00:00
Planned opening of bids
01.02.2019 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Address
Alexandra Dubčeka 45
Žiar nad Hronom
965 58, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Documents