Status: Ongoing

Server time: 18.06.2024 15:09

Tender card #2125/2017-260
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE

Information

ID of tender
291
Name of content of tender
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE
Tender ref. no.
2125/2017-260
Public tender journal ref. no.
910-MSS, Vestník č. 12/2018 zo dňa 17.1.2018
EU journal ref. no.
2018/S 010-018626
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
4 499 620,00 EUR
Main CPV
72261000-2 - Software support services
Further CPV
48517000-5 - IT software package
48610000-7 - Database systems
48611000-4 - Database software package
72222300-0 - Information technology services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
Yes
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Predkladanie ponúk
15.02.2018 10:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Address
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Pavel Piliar
pavel.piliar@land.gov.sk
+421 259266230
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/255

Documents