Status: Completed

Server time: 06.12.2022 21:33

Tender card #01027/2022/4400
Hybridná pošta

Information

ID of tender
32233
Name of content of tender
Hybridná pošta
Tender ref. no.
01027/2022/4400
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
16 728,00 EUR
Main CPV
79823000-9 - Printing and delivery services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Hromadná tlač dokumentov, obálkovanie, doručovanie listových zásielok, reporting.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.10.2022 08:00:00
Planned opening of bids
12.10.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Address
Lamačská cesta 8/A
Bratislava-Staré Mesto
81104, Slovak republic
Process supervisor
Iveta Mucsková
iveta.mucskova@cvtisr.sk
+421 269253158

Documents