Status: Completed

Server time: 19.09.2021 11:03

DPS tender card #DNS/VO1/2019
Vyprázdnenie odpadkových košov na prejazdných úsekoch ciest I. až III. triedy a miestnych komunikáciách I. a II. triedy na území mesta Bratislavy

Information

ID of tender
3244
Name of content of tender
Vyprázdnenie odpadkových košov na prejazdných úsekoch ciest I. až III. triedy a miestnych komunikáciách I. a II. triedy na území mesta Bratislavy
Tender ref. no.
DNS/VO1/2019
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
113 932,86 EUR
Main CPV
90600000-3 - Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zabezpečenie vyprázdňovania smetných košov umiestnených na prejazdných úsekoch štátnych ciest I. až III. triedy a miestnych komunikáciách I. a II. triedy a nakladania s odpadmi z čistenia komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy. Jedná sa o zabezpečenie vyprázdňovania odpadkových košov s objemom do 60 l a nad 60 l jeden až tri krát denne v závislosti od vybranej lokality.

Nakladaním s odpadmi sa rozumie vyprázdnenie odpadkových košov, umytie odpadkových košov, naloženie odpadov a odvoz na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne a s tým súvisiace činnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Viazanosť ponúk je do 31.7.2019.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.05.2019 10:00:00
Planned opening of bids
03.05.2019 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Michal Garaj
michal.garaj@bratislava.sk
+421 259356342

Documents