Status: Ongoing

Server time: 01.03.2024 06:36

Tender card #5210/2022
Dodanie a výmena plynového kotla a s tým spojené montážne práce v kotolni Nemocnica Snina

Information

ID of tender
34253
Name of content of tender
Dodanie a výmena plynového kotla a s tým spojené montážne práce v kotolni Nemocnica Snina
Tender ref. no.
5210/2022
Public tender journal ref. no.
47406-WNS
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
70 142,26 EUR
Main CPV
50531100-7 - Repair and maintenance services of boilers
Further CPV
45232141-2 - Heating works
39715200-9 - Heating equipment
44621220-7 - Central-heating boilers
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce a dodávky potrebné pre realizáciu výmeny a dodania plynového kotla v kotolni Nemocnica Snina. Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania je v realizačnej projektovej dokumentácii vypracovanej spoločnosťou PLYNMONT PROJEKT Ing. Ivan Sokologorský, Jilemnického 3551/58, 071 01 Michalovce, dátum vypracovania projektovej dokumentácie 08/2022 (ďalej len „PD“), ktorá tvorí prílohu č.1 tejto výzvy. Súčasťou PD je aj výkaz výmer, ktorý je podkladom pre ocenenie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.11.2022 10:00:00
Planned opening of bids
23.11.2022 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Snina
Address
Strojárska 2060/95
Snina
06901, Slovak republic
Process supervisor
Ivana Čokynová
ivana.cokynova@snina.sk
+421 911872604
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5610

Documents