Status: Ongoing

Server time: 21.09.2023 17:52

Tender card #PVO/2023/O
Rozšírenie kapacity ČOV Odorín, splašková kanalizácia II. Etapa - Odorín

Information

ID of tender
36544
Name of content of tender
Rozšírenie kapacity ČOV Odorín, splašková kanalizácia II. Etapa - Odorín
Tender ref. no.
PVO/2023/O
Public tender journal ref. no.
777 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
869 092,44 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je rozšírenie ČOV v obci Odorín a dobudovanie splaškovej kanalizácie v severovýchodnej časti obce, kde bude vybudovaná sieť kanalizačných zberačov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.01.2023 10:00:00
Planned opening of bids
30.01.2023 10:15:00

Promoter

Subject's name
Obec Odorín
Address
Odorín 266
Odorín
053 22, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Monika Ivanová
abizsro@gmail.com
+421 907353952
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6121

Documents