Status: Ongoing

Server time: 02.04.2023 14:19

DPS card #MAR 2/2023
DNS Stavebné, remeselné stavebné , vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske, elektroinštalačné a elektromontážne práce

Information

ID of tender
36815
Name of content of tender
DNS Stavebné, remeselné stavebné , vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske, elektroinštalačné a elektromontážne práce
Tender ref. no.
MAR 2/2023
Public tender journal ref. no.
2807 - MUP Vestník č. 19/2023 - 26.01.2023
EU journal ref. no.
2023/S 018-048983
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods, Construction, Services
Estimated value
5 500 000,00 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45215400-1 - Cemetery works
45262690-4 - Refurbishment of run-down buildings
45310000-3 - Electrical installation work
45262600-7 - Miscellaneous special-trade construction work
45233161-5 - Footpath construction work
45350000-5 - Mechanical installations
45342000-6 - Erection of fencing
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
45233250-6 - Surfacing work except for roads
45223800-4 - Assembly and erection of prefabricated structures
45453100-8 - Refurbishment work
45454000-4 - Restructuring work
50720000-8 - Repair and maintenance services of central heating
50510000-3 - Repair and maintenance services of pumps, valves, taps and metal containers
90512000-9 - Refuse transport services
90513000-6 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
45232410-9 - Sewerage work
44162100-4 - Piping supplies
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
45454100-5 - Restoration work
45262630-6 - Construction of furnaces
45215300-0 - Construction work for crematoriums
45110000-1 - Building demolition and wrecking work and earthmoving work
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

DNS Stavebné, remeselné stavebné , vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske, elektroinštalačné a elektromontážne práce na cintorínoch o objektoch v správe MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy.

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa stavebných vodoinštalačných, kanalizačných, kúrenárskych, elektroinštalačných a elektromontážnych prác bežne dostupných na trhu, v rámci ktorej sa budú uskutočňovať realizácie jednotlivých prác na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený na samostatné kategórie:
1. kategória Stavebné práce,
2. kategória Remeselné stavebné práce,
3. kategória Vodoinštalačné a kanalizačné práce, práce na ústrednom kúrení,
4. kategória Elektroinštalačné práce
5. kategória Práce na kremačných peciach
6. kategória Reštaurátorské práce

Notes

Verejný obstarávateľ zvolil DNS ako otvorený a transparentný systém, z dôvodu potreby realizácie opakovaných stavebných zákaziek. Nakoľko sa rozpočet verejného obstarávateľa, podľa aktuálnych potrieb, v priebehu kalendárneho roku mení, nedokáže verejný obstarávateľ iným spôsobom zabezpečiť dodržanie ustanovení ZVO o účelovom delení zákazky. Verejný obstarávateľ bude transparentne zverejňovať jednotlivé výzvy v rámci DNS podľa aktuálnych potrieb a možností rozpočtu. Otázku bežnej dostupnosti sa snažíme vyriešiť zverejnením kompletnej podkladovej dokumentácie a umožnením obhliadky miesta plnenia v rámci jednotlivých výziev.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
24.02.2023 10:00:00
Planned opening of requests
24.02.2023 10:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
26.02.2027 14:00:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents

1. Kategória Stavebné práce

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45215400-1 - Cemetery works
45262690-4 - Refurbishment of run-down buildings
45233161-5 - Footpath construction work
45350000-5 - Mechanical installations
45342000-6 - Erection of fencing
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
45233250-6 - Surfacing work except for roads
45223800-4 - Assembly and erection of prefabricated structures
45453100-8 - Refurbishment work
45454000-4 - Restructuring work
90512000-9 - Refuse transport services
90513000-6 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
45110000-1 - Building demolition and wrecking work and earthmoving work
Outcome of tender
One-off Contract

2. kategória Remeselné stavebné práce

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
45262600-7 - Miscellaneous special-trade construction work
Further CPV
45453100-8 - Refurbishment work
45454000-4 - Restructuring work
71322100-2 - Quantity surveying services for civil engineering works
90512000-9 - Refuse transport services
90513000-6 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
45111000-8 - Demolition, site preparation and clearance work
Outcome of tender
One-off Contract

3. kategória Vodoinštalačné a kanalizačné práce a práce na ústrednom kúrení,

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
50720000-8 - Repair and maintenance services of central heating
Further CPV
50800000-3 - Miscellaneous repair and maintenance services
44161200-8 - Water mains
44163130-0 - Sewer pipes
44620000-2 - Central-heating radiators and boilers and parts
44163241-1 - Insulated joints
44164000-7 - Casing and tubing
50720000-8 - Repair and maintenance services of central heating
90400000-1 - Sewage services
51000000-9 - Installation services (except software)
50510000-3 - Repair and maintenance services of pumps, valves, taps and metal containers
90512000-9 - Refuse transport services
90513000-6 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

4. kategória Elektroinštalačné práce

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
45310000-3 - Electrical installation work
Further CPV
45315100-9 - Electrical engineering installation works
45111300-1 - Dismantling works
45255400-3 - Fabrication work
90512000-9 - Refuse transport services
90513000-6 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

5. kategória Práce na kremačných peciach

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
45262630-6 - Construction of furnaces
Further CPV
45215300-0 - Construction work for crematoriums
45453000-7 - Overhaul and refurbishment work
90512000-9 - Refuse transport services
90513000-6 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

6. kategória Reštaurátorské práce

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
45454100-5 - Restoration work
Further CPV
45454000-4 - Restructuring work
45453100-8 - Refurbishment work
90512000-9 - Refuse transport services
90513000-6 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Tenders