Status: Completed

Server time: 08.06.2023 14:44

DPS tender card #MAR 2/2023-001
Oprava vstupnej brány a oprava omietky stĺpov na Dome smútku – Cintorín Petržalka, Nábrežná 36, BA“

Information

ID of tender
39829
Name of content of tender
Oprava vstupnej brány a oprava omietky stĺpov na Dome smútku – Cintorín Petržalka, Nábrežná 36, BA“
DPS category
2. kategória Remeselné stavebné práce
Tender ref. no.
MAR 2/2023-001
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Construction, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
19 659,85 EUR
Main CPV
45262600-7 - Miscellaneous special-trade construction work
Further CPV
45454000-4 - Restructuring work
90512000-9 - Refuse transport services
90513000-6 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je oprava vstupnej brány a oprava omietky stĺpov na Dome smútku na cintoríne v Petržalke, BA v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 2. Po ukončení prác zhotoviteľ predloží doklady o zneškodnení odpadov.

Rozsah zákazky: Komplet dodanie, vrátane dopravy a realizácie
Dodanie: do 3 mesiacov od doručenia záväznej objednávky

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Objednávka s VOP

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.04.2023 10:00:00
Planned opening of bids
11.04.2023 10:15:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents