Status: Completed

Server time: 22.02.2024 06:27

Tender card #1/2023/HK
Servis a údržba výťahu NCZI (PHZ)

Information

ID of tender
39446
Name of content of tender
Servis a údržba výťahu NCZI (PHZ)
Tender ref. no.
1/2023/HK
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
50750000-7 - Lift-maintenance services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom prieskumu je získanie indikatívnych cenových ponúk od relevantných hospodárskych subjektov na predmet zákazky, ktorým je servis a údržba výťahu v budove NCZI na Lazaretskej ulici č.26, Bratislava, v zmysle opisu predmetu zákazky tvoriacej prílohu tejto výzvy, za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ). V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako 10 000 EUR bez DPH verejný obstarávateľ môže zákazku zadať uchádzačovi, ktorého cena bude najnižšia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie
29.03.2023 10:00:00
Planned opening of bids
29.03.2023 10:05:00

Public Promoter

Subject's name
Národné centrum zdravotníckych informácií
Address
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Helena Krajčíriková
helena.krajcirikova@nczisk.sk
+421 910491764

Documents