Status: Completed

Server time: 03.12.2023 21:19

Tender card #2/2023/HK/prieskum trhu
"Zabezpečenie pravidelných kontrol Elektronického požiarneho systému v zmysle Vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z.“ (PHZ)"

Information

ID of tender
39728
Name of content of tender
"Zabezpečenie pravidelných kontrol Elektronického požiarneho systému v zmysle Vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z.“ (PHZ)"
Tender ref. no.
2/2023/HK/prieskum trhu
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Without concluding a contract
Main CPV
75251110-4 - Fire-prevention services
Further CPV
71632000-7 - Technical testing services
31625200-5 - Fire-alarm systems
35111500-0 - Fire suppression system
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom prieskumu je získanie indikatívnych cenových ponúk od relevantných hospodárskych subjektov na Zabezpečenie pravidelných kontrol Elektronického požiarneho systému v zmysle Vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 .Prieskum trhu sa vykonáva za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie
13.04.2023 11:00:00
Planned opening of bids
13.04.2023 11:05:00

Public Promoter

Subject's name
Národné centrum zdravotníckych informácií
Address
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Helena Krajčíriková
helena.krajcirikova@nczisk.sk
+421 910491764

Documents