Status: Completed

Server time: 19.09.2021 00:44

DPS tender card #MAGS OVO 50336/2019-005
Zálohovací systém pre servre magistrátu v dátovom centre

This tender is part of a DPS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Information

ID of tender
5738
Name of content of tender
Zálohovací systém pre servre magistrátu v dátovom centre
Tender ref. no.
MAGS OVO 50336/2019-005
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
45 200,00 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30234500-3 - Memory storage media
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup a dodanie nového deduplikačného úložného systému určeného pre zálohovanie dát.
Technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Výzva č. 5 „Zálohovací systém pre servre magistrátu v dátovom centre“ sa zadáva v rámci DNS „IT HW a podpora“, vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava v Úradnom vestník EÚ pod značkou 2019/S 151-371831 zo dňa 7.8.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania zo dňa 8.8.2019 pod značkou 22550 – MUT. DNS „IT HW a podpora“ bolo zriadené 19.9.2019.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.12.2019 13:00:00
Planned opening of bids
16.12.2019 13:30:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk
+421 259356521

Documents