Status: Completed

Server time: 08.07.2020 15:20

Tender card #SUSCCH-BB-2017-NZ-VS-kontrastne_latky
Kontrastné látky

Information

ID of tender
60
Name of content of tender
Kontrastné látky
Tender ref. no.
SUSCCH-BB-2017-NZ-VS-kontrastne_latky
Public tender journal ref. no.
55/2017, 3369 - MST, 17.03.2017
EU journal ref. no.
2017/S 053-097646, 16.03.2017
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
368 682,00 EUR
Main CPV
33696800-3 - X-ray contrast media
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka kontrastných látok pre potreby pracoviska intervenčnej kardiológie a pracoviska intervenčnej rádiológie SÚSCCH. Bližšia špecifikácia a rozsah obstarávaných kontrastných látok je uvedená v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. Zákazka pozostáva zo štyroch samostatných častí požadovaných kontrastných látok spolu s uvedenou koncentráciou, veľkosťou balenia, v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 2 súťažných podkladov, s dodávkou na miesto určenia v zmysle potrieb a požiadaviek verejného obstarávateľa, uvedených v Prílohe č. 3 súťažných podkladov. Ponúkaný liek sa musí nachádzať v registračnej databáze liekov, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

1. Zákazka je rozdelená na časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, niekoľko častí alebo všetky časti, v nadväznosti na kapitolu C. Opis predmetu zákazky.
2. Ponuka musí byť predložená na celý rozsah príslušnej časti predmetu zákazky, na všetky položky príslušnej časti predmetu zákazky.
3. Časti alebo skupiny častí, ktoré možno kombinovať: ponuka môže byť predložená na niekoľko častí v akejkoľvek kombinácii.

Schedule

Ponuka
19.04.2017 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Martina Soláriková
vo@suscch.eu
+421 484333137

Documents

1. Nízkoosmolárne nefrotropné RTG kontrastné látky, rozpustné vo vode, v koncentrácií 270 mg/ml

Status
Completed
Predicted value not including VAT
62 267,40 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
-
Outcome of tender
-

2. Nízkoosmolárne nefrotropné RTG kontrastné látky, rozpustné vo vode, v koncentrácií 300 mg/ml

Status
Completed
Predicted value not including VAT
46 831,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
-
Outcome of tender
-

3. Nízkoosmolárne nefrotropné RTG kontrastné látky, rozpustné vo vode, v koncentrácií 350 mg/ml

Status
Completed
Predicted value not including VAT
258 475,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
-
Outcome of tender
-

4. Kontrastné látky na ultrazvuk

Status
Completed
Predicted value not including VAT
1 108,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
-
Outcome of tender
-