Status: Completed

Server time: 11.07.2020 17:24

Tender card #VZ/06444/OVO/2017
Tlačivá 01/2017

Information

ID of tender
77
Name of content of tender
Tlačivá 01/2017
Tender ref. no.
VZ/06444/OVO/2017
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
4 712,770 EUR
Main CPV
22458000-5 - Bespoke printed matter
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Tlačoviny na objednávku pre potreby VÚSCH, a.s.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 Výzvy na predloženie cenovej ponuky.

Schedule

Ponuka
04.05.2017 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Dana Kapáková
dkapakova@vusch.sk
+421 557891625

Documents