Status: Ongoing

Server time: 06.07.2022 21:07

Tender card #NBS1-000-025-239
Nákup zariadení na spracovanie bankoviek vrátane záručného a pozáručného servisu.

Information

ID of tender
923
Name of content of tender
Nákup zariadení na spracovanie bankoviek vrátane záručného a pozáručného servisu.
Tender ref. no.
NBS1-000-025-239
Public tender journal ref. no.
12157-MST
EU journal ref. no.
2018/S 165-376442
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
6 524 760,00 EUR
Main CPV
30132200-5 - Banknote counting machines
Further CPV
30132300-6 - Sorters
50311400-2 - Maintenance and repair of calculators and accounting machinery
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Vzhľadom na osobitosť predmetu zákazky, malý počet dodávateľov zariadení na spracovanie bankoviek (traja) a potrebu zabezpečenia následného záručného a pozáručného servisu v rozsahu predmetu zákazky samotným dodávateľom zariadení na spracovanie bankoviek, resp. ním určeným poskytovateľom, nie je možné rozdeliť zákazku na časti.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie celkovo 10 kusov zariadení na spracovanie eurobankoviek vrátane integrovaného ničiaceho zariadenia z toho: 4 kusov zariadení s minimálnou rýchlosťou spracovania 20 bankoviek za sekundu (súčasťou dodávky bude aj obalový materiál na spracovanie prvých 50 miliónov kusov bankoviek pre každé zariadenie); 6 kusov zariadení s minimálnou rýchlosťou spracovania 10 bankoviek za sekundu (súčasťou dodávky bude aj obalový materiál na spracovanie prvých 20 miliónov kusov bankoviek pre každé zariadenie) a zabezpečenie záručného a pozáručného servisu zariadení na 8 rokov. Predmetom zákazky je aj opcia na dodanie 1 kusu zariadenia na spracovanie eurobankoviek vrátane integrovaného ničiaceho zariadenia s minimálnou rýchlosťou spracovania 10 bankoviek za sekundu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.11.2018 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Address
Imricha Karvaša 1
Bratislava - mestská časť Staré Město
81325, Slovak republic
Process supervisor
Vladimír Kubánek
vladimir.kubanek@nbs.sk
+421 257871225

Documents