Status: Trwająca

Czas serwera: 25.09.2023 15:13

Karta DSZ #4/2021_MM
Služby Call centra

Informacje

ID zamówienia
12541
Nazwa zamówienia
Služby Call centra
Numer zamówienia
4/2021_MM
Numer ogłoszenia BZP
28239 - WYS
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
98 081,28 EUR
Główny CPV
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
Uzupełniające CPV
64214200-1 - Usługi centrali telefonicznych
64215000-6 - Usługi telefonii internetowej (IP)
64216000-3 - Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji
64216100-4 - Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości
64216110-7 - Elektroniczne usługi elektronicznej wymiany danych
64216120-0 - Usługi poczty elektronicznej
64216130-3 - Usługi teleksowe
64216140-6 - Usługi telegraficzne
64216200-5 - Elektroniczne usługi informacyjne
64216210-8 - Usługi informacyjne dotyczące wartości dodanej
64216300-6 - Usługi teletekstowe
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Specyfikacja warunków zamówienia

V rámci DNS sa predpokladá obstarávanie podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou v rámci služieb triedy CPV 64210000-1 Telefónne služby a prenos údajov najmä so zameraním na poskytovanie služieb call centra a súvisiacich služieb.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
30.06.2021 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
30.06.2021 10:15:00
Lehota trvania DNS
29.05.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adres
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Miloslav Matonog
miloslav.matonog@vszp.sk
+421 220824678
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9262

Dokumenty