Status: Zakończona

Czas serwera: 18.09.2021 17:59

Karta zamówienia #IKT/NCZI/2020-9-10
IKT/NCZI/2020-9-10 - SFP moduly a zdroje pre zariadenia F5

To zamówienie jest częścią DSZ #IKT/NCZI/2020 IKT pre potreby NCZI

Informacje

ID zamówienia
12563
Nazwa zamówienia
IKT/NCZI/2020-9-10 - SFP moduly a zdroje pre zariadenia F5
Kategoria DSZ
informačné systémy a severy
Numer zamówienia
IKT/NCZI/2020-9-10
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
6 003,73 EUR
Główny CPV
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávka SFP modulov a zdrojov pre zariadenia F5 BIG-IP i 5800, ktorými verejný obstarávateľ disponuje.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
07.06.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
07.06.2021 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adres
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Miriama Ištvánová
miriama.istvanova@nczisk.sk
+421 918184678

Dokumenty

Časť č. 1

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 590,93 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť č. 2

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 412,80 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy