Status: Zakończona

Czas serwera: 01.03.2024 06:29

Karta zamówienia #NN.270.12.2021
Retencja wody na siedliskach wilgotnych na terenie Nadleśnictwa Woziwoda - wykonanie dokumentacji projektowej zadań i obiektów małej retencji oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniami

Informacje

ID zamówienia
15001
Nazwa zamówienia
Retencja wody na siedliskach wilgotnych na terenie Nadleśnictwa Woziwoda - wykonanie dokumentacji projektowej zadań i obiektów małej retencji oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniami
Numer zamówienia
NN.270.12.2021
Numer ogłoszenia EU
2021/S 197-514173
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
72 602,56 PLN
Główny CPV
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
Uzupełniające CPV
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Pełna dokumentacja zamówienia znajduje się poniżej w zakładce "Dokumenty".

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
08.11.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
08.11.2021 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Woziwoda
Adres
Woziwoda 3
Legbąd
89-504, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna

agnieszka.wojnowska@torun.lasy.gov.pl
+48 523360910
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_woziwoda/zamowienia_publiczne

Dokumenty