Status: Zakończona

Czas serwera: 01.03.2024 05:37

Karta zamówienia #S.270.1.2.2022
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Zielonej Szkole

Informacje

ID zamówienia
17019
Nazwa zamówienia
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Zielonej Szkole
Numer zamówienia
S.270.1.2.2022
Rodzaj procedury
Próg zamówień do 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Zamówienie do 130 000 zł
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
Uzupełniające CPV
45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45232221-7 - Podstacje transformatorowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się poniżej w zakładce "Dokumenty".

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
26.01.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
26.01.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Woziwoda
Adres
Woziwoda 3
Legbąd
89-504, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Agnieszka Wojnowska
agnieszka.wojnowska@torun.lasy.gov.pl
+48 523360910
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_woziwoda/zamowienia_publiczne

Dokumenty