Status: Zakończona

Czas serwera: 12.04.2024 22:21

Karta zamówienia #BZP.271-24/IG/22
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Papieża Jana Pawła II wraz ze ścieżkami rowerowymi

Informacje

ID zamówienia
22303
Nazwa zamówienia
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Papieża Jana Pawła II wraz ze ścieżkami rowerowymi
Numer zamówienia
BZP.271-24/IG/22
Numer ogłoszenia EU
2022/S 084-223178
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
4 302 650,24 PLN
Kwota przeznaczona do realizacji
5 292 259,80 PLN
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233140-2 - Roboty drogowe
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45233221-4 - Malowanie nawierzchi
45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45314310-7 - Układanie kabli
32562200-2 - Światłowodowe kable telekomunikacyjne
32562300-3 - Światłowodowe kable do przesyłu danych
34992200-9 - Znaki drogowe
77211400-6 - Usługi wycinania drzew
77211600-8 - Sadzenie drzew
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodnie z SWZ

Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
31.05.2022 11:30:00
Planowane otwarcie ofert
31.05.2022 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Urząd Miasta Piekary Śląskie
Adres
ul. Bytomska 84
PIekary
41-940, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Monika Holewa
bzp@piekary.pl
+48 323939411

Dokumenty

Część 1 - Trasa rowerowa nr 23 odcinek A1 – wzdłuż ul. Gen. St. Maczka, od skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II z ul. Gen. St. Maczka do połączenia z Trasą nr 1 (ul. Olimpijska),

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 497 729,23 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
-
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Część 2 - Trasa rowerowa nr 13 – wzdłuż ul. Papieża Jana Pawła II, od skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II z ul. Gen. St. Maczka do ROD im. J. Wieczorka (rejon działki 172)

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 787 620,37 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
-
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Część 3 - Wykonanie piktogramów na nawierzchniach ulic: Okrzei, Kalwaryjskiej, Skargi, Kopernika, Słonecznej, Sportowej w Piekarach Śląskich.

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
17 300,64 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
-
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy