Status: Zakończona

Czas serwera: 01.03.2024 05:40

Karta zamówienia #ZG.270.20.2022
Infrastruktura turystyczna na terenie Nadleśnictwa Tuchola i Nadleśnictwa Woziwoda - naprawa, konserwacja i wymiana istniejącej infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich"

Informacje

ID zamówienia
22725
Nazwa zamówienia
Infrastruktura turystyczna na terenie Nadleśnictwa Tuchola i Nadleśnictwa Woziwoda - naprawa, konserwacja i wymiana istniejącej infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich"
Numer zamówienia
ZG.270.20.2022
Numer ogłoszenia EU
2022/S 091-250937
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
494 770,09 PLN
Kwota przeznaczona do realizacji
494 770,09 PLN
Główny CPV
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Pełna dokumentacja zamówienia znajduje się poniżej w zakładce "Dokumenty".

Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
06.06.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
06.06.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Woziwoda
Adres
Woziwoda 3
Legbąd
89-504, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Ilona Pilarska
ilona.pilarska@torun.lasy.gov.pl
+48 605031750
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_woziwoda/zamowienia_publiczne

Dokumenty

Część 1 - Naprawa, konserwacja i wymiana elementów infrastruktury turystycznej na terenie ścieżki przyrodniczo- leśnej "Jelenia Wyspa" oraz w parku dendrologicznym "Nad Stążką", na terenie Nadleśnictwa Tuchola.

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
474 315,62 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Część 2 - Naprawa, konserwacja i wymiana elementów infrastruktury turystycznej na terenie ścieżki przyrodniczo- leśnej na terenie Nadleśnictwa Woziwoda

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
20 454,47 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy