Status: Trwająca

Czas serwera: 04.10.2023 13:04

Karta DSZ #DNS CP 21/2022
Dodávka, montáž a servis klimatizačných zariadení v objektoch v správe DPB a. s

Informacje

ID zamówienia
28430
Nazwa zamówienia
Dodávka, montáž a servis klimatizačných zariadení v objektoch v správe DPB a. s
Numer zamówienia
DNS CP 21/2022
Numer ogłoszenia BZP
35517-WNT
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
124 776,00 EUR
Główny CPV
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
Uzupełniające CPV
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
31681300-6 - Obwody elektryczne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávka, montáž a servis klimatizačných zariadení v objektoch v správe DPB, a.s. . Bližšia špecifikácia bude uvedená v konkrétnych zákazkách.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
31.08.2022 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
31.08.2022 09:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí
31.08.2026 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty

Časť 1 – Dodávka, montáž a servis klimatizačných zariadení v objektoch DPB, a.s.

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna

Časť 2 – Dodávka, montáž a servis klimatizačných zariadení v objektoch DPB, a.s. na dráhach

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna

Oferty