Status: Zakończona

Czas serwera: 25.07.2024 09:41

Karta zamówienia #SE-VO2-2022/004112-001
Batérie do prenosných rádiostaníc rádiokomunikačnej siete SITNO 1/2022

Informacje

ID zamówienia
29995
Nazwa zamówienia
Batérie do prenosných rádiostaníc rádiokomunikačnej siete SITNO 1/2022
Numer zamówienia
SE-VO2-2022/004112-001
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
127 132,25 EUR
Główny CPV
31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup batérií do prenosných rádiostaníc rádiokomunikačnej siete SITNO (ďalej len „tovar“). S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
- dodanie tovaru do miesta dodania,
- vyloženie tovaru v mieste dodania,
- odber a ekologická likvidácia nepoužiteľných akumulátorov v súlade s § 48 ods.1) zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
30.08.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jozef Kubinec
jozef.kubinec@minv.sk
+421 250944414

Dokumenty