Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 05:36

Karta zamówienia #002/2021-054
„Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt CovLab 3“ -47

Informacje

ID zamówienia
33015
Nazwa zamówienia
„Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt CovLab 3“ -47
Numer zamówienia
002/2021-054
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
54 241,10 EUR
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Uzupełniające CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
33140000-3 - Materiały medyczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Zákazka je rozdelená na 10 samostatných častí. Jedná sa o chemikálie a spotrebný materiál pre potreby projektu na výskumné účely.
Podrobný opis predmetu zákazky pre jednotlivé časti zákazky je uvedený v prílohe č.1 až č.10 (podľa príslušnej časti zákazky).

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
28.10.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
28.10.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Príloha č_1_časť 1: „Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt CovLab 3“

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 455,53 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Uzupełniające CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
33140000-3 - Materiały medyczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č_2_časť 2: „Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt CovLab 3

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
311,75 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Uzupełniające CPV
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
33140000-3 - Materiały medyczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č_3_časť 3: „Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt CovLab 3“

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
921,45 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Uzupełniające CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
33140000-3 - Materiały medyczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č_4_časť 4: „Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt CovLab 3“

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
376,23 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Uzupełniające CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
33140000-3 - Materiały medyczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č_5_časť 5: „Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt CovLab 3“

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
23 100,65 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Uzupełniające CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
33140000-3 - Materiały medyczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č_6_časť 6: „Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt CovLab 3“

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
528,20 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Uzupełniające CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
33140000-3 - Materiały medyczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č_7_časť 7: „Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt CovLab 3“

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 066,93 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Uzupełniające CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
33140000-3 - Materiały medyczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č_8_časť 8: „Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt CovLab 3“

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
613,90 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Uzupełniające CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
33140000-3 - Materiały medyczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č_9_časť 9: „Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt CovLab 3“

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
857,60 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Uzupełniające CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
33140000-3 - Materiały medyczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č_10_časť 10: „Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt CovLab 3“

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
24 008,86 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Uzupełniające CPV
24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
33141625-7 - Zestawy diagnostyczne
33140000-3 - Materiały medyczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy