Status: Zakończona

Czas serwera: 24.05.2024 06:05

Karta zamówienia #IGM.271.4.2023
Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie

Informacje

ID zamówienia
38637
Nazwa zamówienia
Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie
Numer zamówienia
IGM.271.4.2023
Numer ogłoszenia BZP
2023/BZP 00116828/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.2
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
Uzupełniające CPV
45212140-9 - Obiekty rekreacyjne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233140-2 - Roboty drogowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodnie z SWZ IGM.271.4.2023

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
28.03.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
28.03.2023 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Łabiszyn
Adres
Plac 1000- lecia 1
Łabiszyn
89-210, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Adrian Lubiszewski
zamowienia@labiszyn.pl

Dokumenty