Status: Trwająca

Czas serwera: 18.06.2024 14:13

Karta zamówienia #VZMR/ZSVAC/III/3/2023
ZŠ VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ_REKONSTRUKCE TOPNÉHO SYSTÉMU ZŠ JUBILEJNÍ PARK

Informacje

ID zamówienia
41312
Nazwa zamówienia
ZŠ VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ_REKONSTRUKCE TOPNÉHO SYSTÉMU ZŠ JUBILEJNÍ PARK
Numer zamówienia
VZMR/ZSVAC/III/3/2023
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 325 415,30 Kč
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

ZŠ VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ_REKONSTRUKCE TOPNÉHO SYSTÉMU ZŠ JUBILEJNÍ PARK

Specyfikacja warunków zamówienia

Jedná se o demontáž stávajícího topného systému včetně rozvodů potrubí. Úprava rozvodů v kotelně včetně MAR. Nové prostupy stropem a stěnou včetně zednického zapravení a úprava dřevěného obložení včetně omítek a maleb. Nová topná hliníková tělesa s rozvody z uhlíkaté oceli.

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.

Termín realizace od 1.7.2023 do 15.8.2023
Prohídku na místě samém je možné předem dohodnout s p. Motlem na tel: 731127780

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
22.05.2023 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Základní škola , Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace
Adres
Václavské náměstí 133/8
Znojmo
66902, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty