Status: Trwająca

Czas serwera: 25.07.2024 12:12

Karta zamówienia #1
REVITALIZACE ÚNANOVSKÉ NÁVSI

Informacje

ID zamówienia
41378
Nazwa zamówienia
REVITALIZACE ÚNANOVSKÉ NÁVSI
Numer zamówienia
1
Numer ogłoszenia BZP
Z2023-019901
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Užší řízení
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

REVITALIZACE ÚNANOVSKÉ NÁVSI

Specyfikacja warunków zamówienia

REVITALIZACE ÚNANOVSKÉ NÁVSI
více v příloze projektu

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

REVITALIZACE ÚNANOVSKÉ NÁVSI - žádost o účast
12.06.2023 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
12.06.2023 10:00:00
REVITALIZACE ÚNANOVSKÉ NÁVSI - Lhůta pro podání nabídek
24.08.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
24.08.2023 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
OPTIMAL Consulting s.r.o.
Adres
Podmolí 23
Podmolí
669 02, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Tomáš Šturala
sturala@optimalconsulting.cz
+420 724716856

Dokumenty