Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 02:18

Karta zamówienia #EDRI/1/2023
Postępowanie na wybór wykonawców, z którymi zostanie zawarta Umowa Ramowa na dostawę Stacji Ładowania i świadczenie usług serwisowych i utrzymania dostarczonego sprzętu

Informacje

ID zamówienia
44166
Nazwa zamówienia
Postępowanie na wybór wykonawców, z którymi zostanie zawarta Umowa Ramowa na dostawę Stacji Ładowania i świadczenie usług serwisowych i utrzymania dostarczonego sprzętu
Numer zamówienia
EDRI/1/2023
Rodzaj procedury
Przetarg biznesowy
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg biznesowy
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
46 000 000,00 PLN
Główny CPV
31158000-8 - Ładowarki
Uzupełniające CPV
51100000-3 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
51500000-7 - Usługi instalowania maszyn i urządzeń
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Celem niniejszego postępowania jest zawarcie Umów Ramowych z maksymalnie trzema Wykonawcami, której przedmiotem będzie dostawa Stacji Ładowania pojazdów elektrycznych, o parametrach określonych w specyfikacji technicznej oraz świadczenie usług serwisowych i utrzymania dostarczonego sprzętu na zasadach określonych w Umowie Ramowej. Pełna specyfikacja warunków zamówienia określona jest w dokumentacji postępowania.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
06.10.2023 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
06.10.2023 22:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
EDRI (E.ON Drive Infrastructure) Poland Sp.z o.o.
Adres
Grzybowska 2/29
Warszawa
00-131, Rzeczpospolita Polska

Dokumenty