Status: Trwająca

Czas serwera: 18.05.2024 16:12

Karta zamówienia #100/DNS/OVO/12/22Ja-016
Odberový stolík - 1ks pre Onkologické centrum

To zamówienie jest częścią DSZ #100/DNS/OVO/12/22Ja Zdravotnícky nábytok

Informacje

ID zamówienia
53664
Nazwa zamówienia
Odberový stolík - 1ks pre Onkologické centrum
Numer zamówienia
100/DNS/OVO/12/22Ja-016
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
399,00 EUR
Główny CPV
33192000-2 - Meble medyczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie odberového stolíka vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby vrátane montáže a uvedenia do prevádzky (ak je stolík dodávaný v demonte) pre potreby Onkologického centra Univerzitnej nemocnice Martin.
Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.
Bližšie informácie sú uvedené v dokumentoch zákazky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
25.03.2024 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
25.03.2024 13:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Martin
Adres
Kollárova 2
Martin
03659, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Anna Javorová
anna.javorova@unm.sk
+421 434203346

Dokumenty