Status: Trwająca

Czas serwera: 14.06.2024 14:29

Karta zamówienia #01/MC/NL/2024
Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice

Informacje

ID zamówienia
56178
Nazwa zamówienia
Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice
Numer zamówienia
01/MC/NL/2024
Numer ogłoszenia BZP
95/2024
Numer ogłoszenia EU
289873-2024
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
5 764 238,21 EUR
Główny CPV
45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
Uzupełniające CPV
45233140-2 - Roboty drogowe
45233221-4 - Malowanie nawierzchi
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233228-3 - Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmet zákazky Rekonštrukcia pozemných komunikácii v meste Košice v zmysle projektovej dokumentácie sa skladá z nasledovných objektov:

1. 101-00 - REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE – WATSONOVA
2. 103-00 - REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE – TOLSTÉHO
3. 105-00 - REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE – MLIEČNA
4. 106-00 - REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE – JANTÁROVÁ

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
17.06.2024 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
17.06.2024 14:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Košice
Adres
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Michal Čornak
michal@cornak.sk
+421 903556005

Dokumenty