Status: Trwająca

Czas serwera: 17.07.2024 21:26

Karta zamówienia #01/2020_Spišská Belá
Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej

Wiadomości