Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.07.2024 22:33

Karta zákazky #NL DNS 3/2019-24
Nákup náhradných dielov pre trolejbusy - Rôzne náhradné diely - trolejbusy T24

Informácie

ID zákazky
10085
Názov predmetu
Nákup náhradných dielov pre trolejbusy - Rôzne náhradné diely - trolejbusy T24
Číslo spisu
NL DNS 3/2019-24
Číslo z vestníka VO
27505 - MUT
Číslo z vestníka EU
2019/S 200-487202
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
9 860,72 EUR
Hlavný CPV
34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie rôznych náhradných dielov na trolejbusy.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.01.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.01.2021 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Latáková
latakova.kristina@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty

Plošina MA PS Euro6/TNB 99010201

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 746,82 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

hlavica zberacia ESKO L102/R rozmraz.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 500,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

senzor kapacitný E341294

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 068,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Hlava ESKO priem. 32mm 0070.10

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
860,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

regulátor záťažový automatický 4430599

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
157,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Lišta stierača L550mm

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
125,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Stierač 4430440 jednoramen. 15TR

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
133,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Krúžok 55751005043

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
269,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy