Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.09.2021 07:20

Karta DNS #NL DNS 3/2019
Nákup náhradných dielov pre trolejbusy

Informácie

ID zákazky
5217
Názov predmetu
Nákup náhradných dielov pre trolejbusy
Číslo spisu
NL DNS 3/2019
Číslo z vestníka VO
27505 - MUT
Číslo z vestníka EU
2019/S 200-487202
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
2 400 000,00 EUR
Hlavný CPV
34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
Doplňujúci CPV
34900000-6 - Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
34600000-3 - Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu náhradných dielov na nasledovné typy
vozidiel v portfóliu obstarávateľskej organizácie:
Trolejbusy 31Tr,
Trolejbusy 30TrDG,
Trolejbusy 30Tr,
Trolejbusy 25Tr,
Trolejbusy 15Tr,
Trolejbusy 14Tr
, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 343 (Časti a
príslušenstvo vozidiel a ich motorov), 346 (Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti) a
skupiny 349 (Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely) uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Bližšie
informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
14.11.2019 09:00:00
Termín trvania vytvorného a zriadeného DNS/Obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
16.10.2023 23:59:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Galovičová
galovicova.kristina@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty

Zákazky