Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.07.2024 20:58

Karta zákazky #NL DNS 2/2019-18
Nákup náhradných dielov pre električky - Rôzne náhradné diely - električky E18

Informácie

ID zákazky
10134
Názov predmetu
Nákup náhradných dielov pre električky - Rôzne náhradné diely - električky E18
Číslo spisu
NL DNS 2/2019-18
Číslo z vestníka VO
27510-MUT
Číslo z vestníka EU
2019/S 200-487194
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
16 362,30 EUR
Hlavný CPV
34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov pre električky v zmysle technickej špecifikácie.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.01.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.01.2021 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Latáková
latakova.kristina@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty

Pryžový nárazník 16214

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
712,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Horná záťažová doska točne 16074

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 087,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Záťažová doska 14175

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 814,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Sklíčko krytu kamery 82068165-TS 02/B

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 050,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

krytka zámku elektroniky na 30t 8206227

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
250,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Príklopka č. kat. 16 004 049

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 213,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Zvonček KPE-755 640-008

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
63,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

držiak vnútorný Ľ. DO573791 P5 EN 10051

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
172,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy