Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.01.2022 08:14

Karta obstarávania #00865/2020
Oprava nevyhovujúcich elektrických rozvodov

Informácie

ID zákazky
10135
Názov predmetu
Oprava nevyhovujúcich elektrických rozvodov
Číslo spisu
00865/2020
Číslo z vestníka VO
45178-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
186 032,00 EUR
Hlavný CPV
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je kompletná Oprava nevyhovujúcich elektrických rozvodov v budove CVTI SR, Staré grunty:
- demontáž existujúcej silnoprúdovej elektroinštalácie v riešených priestoroch (okrem napojenia zariadenia chladenia),
- silnoprúdová elektroinštalácia (zásuvkové a svetelné okruhy),
- silové napojenia technologických zariadení,
- úprava, dozbrojenie a prezbrojenie existujúcich rozvádzačov,
- montáž svietidiel, ktoré má k dispozícii CVTI SR,
- predmetom zákazky je aj požiadavka na vypracovanie revíznej správy na konečné dielo rekonštrukcie v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.01.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.01.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Adresa
Lamačská cesta 8/A
Bratislava-Staré Mesto
81104, Slovenská republika
Procesný garant
Oto Léka
oto.leka@cvtisr.sk
+421 269253158

Dokumenty