Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.01.2021 08:56

Karta obstarávania #MAGS OVO 43537/2021
Zabezpečenie stravovacieho a pitného režimu v karanténnom zariadení pre ľudí bez domova Hradská

Informácie

ID zákazky
10389
Názov predmetu
Zabezpečenie stravovacieho a pitného režimu v karanténnom zariadení pre ľudí bez domova Hradská
Číslo spisu VO
MAGS OVO 43537/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 085,00 EUR
Hlavný CPV
55520000-1 - Služby hromadného stravovania
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacieho režimu a pitného režimu pre klientov karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova na Hradskej ulici v Bratislave. Strava pre 1 klienta obsahuje 3 jedlá denne: raňajky, obed, večera. Jedlo by malo byť doručené tak, aby ho bolo možné klientom vydať ku stanoveným časom konzumácie v časoch:
o Raňajky – 8:00
o Obed – 12:00
o Večera – 18:00

Každé jedlo zabalené v jednorazových obaloch oddelene pre každého klienta vrátanie dodania jednorazových príborov spolu s každým jedlom. Nahlasovanie počtu požadovaných obedov zo strany objednávateľa vždy 1 deň dopredu. Strava obsahuje aj pitný režim pre každého klienta 1,5 litra vody denne.
V prípade hromadného dovozu všetkých troch jedál naraz zabezpečí dodávateľ chladničku na skladovanie jedla, prípadne dodatočnú mikrovlnnú rúru na ohrievanie pri vyšších počtoch odberov (15 stravovacích režimov).

Objednávateľ má možnosť objednať aj neúplný stravovací režim (samostatne raňajky, obed alebo večera). V súčasnosti sa požaduje zabezpečiť 42 stravovacích režimov. Množstvo odoberaných denných stravovacích režimov nie je garantovaný, avšak je možné že po navezení ďalších kontajnerov alebo iných možnostiach zväčšovania kapacity karanténneho zariadenia sa v prípade prudkého nárastu pozitívnych klientov bude počet stravovacích režimov narastať.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.01.2021 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Štanclová
+421 259356511

Dokumenty