Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.01.2021 08:48

Karta obstarávania #4/2021/DK
Nákup zubných kefiek, medzizubných kefiek

Informácie

ID zákazky
10391
Názov predmetu
Nákup zubných kefiek, medzizubných kefiek
Číslo spisu VO
4/2021/DK
Číslo z vestníka VO
1505 - WNT
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
14 540,00 EUR
Hlavný CPV
33711710-7 - Zubné kefky
Doplňujúci CPV
33711700-4 - Výrobky alebo prípravky na ústnu alebo zubnú hygiénu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Stručný opis obstarávania

Dodanie zubných a medzizubných kefiek.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.01.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
20.01.2021 09:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Daniela Krnáčová
daniela.krnacova@vszp.sk
+421 220824735

Dokumenty