Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.12.2019 22:24

Karta obstarávania #1/2017
„Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budov obce Pača 1“

Informácie

ID zákazky
104
Názov predmetu
„Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budov obce Pača 1“
Číslo spisu VO
1/2017
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
21 200,00 EUR
Hlavný CPV
45311000-0 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
Doplňujúci CPV
45311200-2 - Elektroinštalačné práce v neobytných budovách
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky s názvom „Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budov obce Pača 1“ je na základe Svetelno-technickej štúdie, vypracovanej dodávateľom, komplexná rekonštrukcia svetelných zdrojov v budovách obce Pača.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predkladanie ponúk
06.07.2017 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Pača
Adresa
Hlavná 18
Pača
049 41, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Imrich Vozár
imrich.vozar@elauk.sk
+421 948700620

Dokumenty