Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.01.2021 10:01

Karta obstarávania #2/2021/HK/prieskum
Výpočtová technika (Notebook, Tlačiareň, Monitor)

Informácie

ID zákazky
10402
Názov predmetu
Výpočtová technika (Notebook, Tlačiareň, Monitor)
Číslo spisu VO
2/2021/HK/prieskum
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ obstarávania
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Bez uzatvorenie zmluvy
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213100-6 - Prenosné počítače
30231300-0 - Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
30237270-2 - Puzdrá na prenosné počítače
30232110-8 - Laserové tlačiarne
VO sa delí na časti
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Prieskum trhu na Výpočtovú techniku viď. príloha č. 1 Technická špecifikácia
Prieskum trhu je informatívny a slúži na výpočet predpokladanej hodnoty zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
20.01.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
20.01.2021 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Helena Krajčíriková
helena.krajcirikova@nczisk.sk
+421 917638558

Dokumenty