Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 22:59

Karta obstarávania #004/2021/VO-§117
Nákup a dodávka kuchynských sporákov pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
10506
Názov predmetu
Nákup a dodávka kuchynských sporákov pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
004/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 000,00 EUR
Hlavný CPV
39700000-9 - Spotrebiče pre domácnosť
Doplňujúci CPV
39710000-2 - Elektrické prístroje pre domácnosť
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodávka elektrických a plynových kuchynských sporákov pre potreby BPMK s.r.o..

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ bude v priebehu r. 2021 podľa svojich potrieb vystavovať úspešnému uchádzačovi opakované objednávky na dodanie požadovaného tovaru podľa Prílohy č.1 – Cenový návrh za dodanie predmetu zákazky tejto Výzvy v limite maximálne do 20.000 Eur bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.01.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adela Liptáková
adela.liptakova@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty