Stav: Zrušená

Serverový čas: 04.06.2023 09:20

Karta obstarávania #006/2021/VO-§117
Nákup a dodávka maliarskych farieb a pomôcok pre potreby BPMK, s.r.o.

Komunikácia