Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 03:08

Karta obstarávania #010/2021/§117
Železiarsky materiál pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
10545
Názov predmetu
Železiarsky materiál pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
010/2021/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 000,00 EUR
Hlavný CPV
44316000-8 - Železiarsky tovar
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup a dodávka železiarskeho materiálu v priebehu r.2021

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi budú vystavené opakované objednávky v priebehu r.2021 podľa potrieb objednávateľa.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.01.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty