Stav: Zrušená

Serverový čas: 23.04.2024 19:41

Karta obstarávania #-
Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta

Informácie

ID zákazky
10554
Názov predmetu
Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
Číslo spisu
-
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Bez uzatvorenie zmluvy
Hlavný CPV
71520000-9 - Stavebný dozor
Doplňujúci CPV
71521000-6 - Stavebný dozor na stavenisku
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Poskytnutie služieb stavebne - technického dozoru v rámci stavby „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na zaslanie cenovej ponuky
01.02.2021 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
01.02.2021 12:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Marta Kresáková
kresakova.kosice@proebiz.com
+421 911226997

Dokumenty