Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.07.2021 14:17

Karta obstarávania #007/2021/VO-§117
Oprava odkanalizovania dažďových vôd pri Zdravotnom stredisku KVP

Komunikácia