Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 12.04.2021 17:25

Karta obstarávania #ZMZ1_COVID_SZ_21
Základné medicínske zariadenia (pre Vš. nem. RS a Vš. nem. ŽnH)

Informácie

ID zákazky
10785
Názov predmetu
Základné medicínske zariadenia (pre Vš. nem. RS a Vš. nem. ŽnH)
Číslo spisu VO
ZMZ1_COVID_SZ_21
Číslo z vestníka VO
MST - 13918
Číslo z vestníka EU
2021/S 036-089594
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
244 197,54 EUR
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zariadení používaných na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, vrátane záruky na min. 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.
Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti:
1. časť: Elektrokardiograf
2. časť: Servoventilátor
3. časť: Monitory vitálnych funkcií
4. časť: Infúzne pumpy, lineárne dávkovače a dokovacia stanica

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Viazanosť ponúk do 31.12.2021.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.03.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.03.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Svet zdravia, a.s.
Adresa
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava
851 01, Slovenská republika
Procesný garant
osoba poverená verejným obstarávateľom
vo1@svetzdravia.com
+421 904420290
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/19222

Dokumenty

Elektrokardiograf

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
14 030,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33123200-0 - Elektrokardiografické prístroje
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Servoventilátor

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
92 466,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33157400-9 - Lekárske dýchacie prístroje
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Monitory vitálnych funkcií

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
67 646,20 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33195000-3 - Systém monitorovania pacientov
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Infúzne pumpy, lineárne dávkovače a dokovacia stanica

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
70 054,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33194110-0 - Infúzne čerpadlá
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy