Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.10.2021 00:59

Karta obstarávania #012/2021/§117
Odborné prehliadky a odborné skúšky VZT ZZ vrátane údržby v správe BPMK, s.r.o.

Komunikácia